Limitador de so per a l’Hotel Rosa

Limitador de so per a l’Hotel Rosa

L’Hotel Rosa (El Celler Taradell) ja disposa d’un limitador-registrador de so de forma espectral amb entrades i sortides analògiques i digitals que permet realitzar els ajustos del nivell màxim d’emissió de l’equip en el local i del nivell màxim transmès al local receptor, permetent l’ús de l’aïllament acústic.

El sistema ofereix la màxima flexibilitat en la configuració dels períodes horaris, i fins i tot excepcions de funcionament.

 

Foto: Hotel Rosa