SYSCONTA

Pràctic i intuïtiu

Software dissenyat per resoldre d’una manera pràctica i senzilla la gestió i administració de la seva empresa.

Actualització automàtica

Totes les millores del software SysConta permeten la seva actualització automàtica.

COMPTABILITAT EMPRESARIAL

El programa de comptabilitat empresarial SysConta està pensat per resoldre d’una manera pràctica i senzilla la gestió i administració de les empreses. Analitzem les necessitats de cada client i programem cada mòdul a mida trobant les solucions més adients. 

 

El software està dissenyat en diferents idiomes i per ser utilitzat de manera simultània amb altres empreses. A més, pot gestionar els permisos d’accés per operari a diferents parts del programa.

EL SOFTWARE GESTIONA
 • Permet importar assentaments automàtics des d’una altre comptabilitat.
 • Pot emetre balanços de comprovació, sumes i saldos.
 • Pot crear informes BI (Business Intelligence). 
 • Inclou tots els models tributaris actualitzats segons la normativa d’Hisenda. 
 • Permet crear el model 349 (declaració informativa de les operacions intracomunitàries).
 • Permet controlar tots els cobraments i pagaments pendents, retorns i rebaix de risc automàtic.
 • Pot guardar les accions de cobraments fetes.
 • Permet imprimir pagarés a través del programa i adaptar-lo a l’imprès propi del banc.
 • Permet generar tot tipus de remeses bancaries de la normativa SEPA.
 • Previsions per percentatges i/o imports mensuals de les comptes anuals
 • Controla la desviació de pressupost mitjançant el seguiment de previsions.
 • Genera automàticament els assentaments d’amortització de l’immobilitzat.
 • Permet treballar amb pla de comptes personalitzable i fer consultes i accions per cost.
 • Seguiment de cobraments i pagaments pendents de clients/proveïdors.
 • Les accions es poden consultar mitjançant diferents camps.
 • Totes les millores del programa permeten la seva actualització automàtica.
CATÀLEG

ENGINYERS INFORMÀTICS, AMB EXPERIÈNCIA EN EL SECTOR DE MÉS DE DUES DÈCADES.
EXPERTS EN SOFTWARE EMPRESARIAL A MIDA I VERTICALS SECTORIALS.
DISSENYEM I ADMINISTREM QUALSEVOL TIPUS DE WEB CORPORATIVA.
 

 Els nostres clients confien en MATIC.