Xarxes i sistemes

SOLUCIONS EFICACES

Som experts en xarxes. Oferim solucions professionals amb el suport de les millors marques.

SISTEMES ACTUALS

Treballem amb els sistemes més avançats del mercat actual per oferir un servei de qualitat.

TECNOLOGIA PUNTA

En el món empresarial, és necessari disposar d’un sistema d’informació de qualitat per tal de poder assolir canvis significatius en la productivitat i la gestió. Per tant, és molt important utilitzar la tecnologia adequada per poder incorporar en les estructures empresarials funcionalitats com les d’emmagatzematge, processament i transmissió de dades.

La implementació d’un sistema d’informació en un negoci facilitarà el procés de transmissió i intercanvi d’informació, però no es pot deixar de banda la importància de saber utilitzar-les correctament tant a nivell de la qualitat de la informació obtinguda com de la seva gestió i manipulació.

SERVEIS

VIRTUALITZACIÓ

Virtualització VMware diferents servidors

EMMAGATZEMATGE

Solucions d’emmagatzematge

SISTEMES

Sistemes operatius Microsoft i Linux

SISTEMES I DADES

Consolidació de sistemes i dades

PARAMETRITZACIÓ

Parametrització SqlServer i MySql

COOPERACIÓ

Sistemes de cooperació i treball en equip

DISPONIBILITAT

Alta disponibilitat SqlServer i MySql

MIGRACIÓ

Solucions i migració al cloud

ENGINYERS INFORMÀTICS, AMB EXPERIÈNCIA EN EL SECTOR DE MÉS DE DUES DÈCADES.
EXPERTS EN SOFTWARE EMPRESARIAL A MIDA I VERTICALS SECTORIALS.
DISSENYEM I ADMINISTREM QUALSEVOL TIPUS DE WEB CORPORATIVA.

 Els nostres clients confien en MATIC.