Giexprés millora el seu sistema informàtic

Giexprés millora el seu sistema informàtic

Giexprés (Tipsa) és una empresa de transport exprés de Girona, amb seu a Riudellots de la Selva. Matic ha dissenyat un projecte integral per millorar el seu sistema informàtic, donant suport i executant els manteniments necessaris per garantir el bon funcionament del sistema.

 

 

 

Tags: