Gestió integral a Friselva

Gestió integral a Friselva

Friselva, empresa gironina amb seu a Riudellots de la Selva, és un escorxador i sala d’especejament de carn de porc amb una llarga trajectòria empresarial iniciada l’any 1950. S’ha instal·lat a la seva nau el sofware de gestió integral per controlar les prendes, les taquilles i les ubicacions mitjançant lectors RFID d’última generació.

 

Fotografia: Quim Puig

 

 

 

Tags: